Wir über uns

Laptop batterieEngros

Wholesale
no-batteri.no Wholesale Program

no-batteri.no Wholesale program was designed to offer Wholesale support to retailers who wish to sell our products in their physical retail stores. Wholesale members receive discounts on all items and set their own selling price. no-batteri.no Wholesale Program is for physical retail stores.
To apply for our Wholesale program please email to order@no-batteri.no. Once your information has been reviewed, a member of our Marketing Department will contact you regarding your application. no-batteri.no reserves the right to refuse any application that we deem inappropriate or unsuitable. If you have any questions please email order@no-batteri.no . Thank you for your application.
All our products are oem replacement, they meet or exceed the requirements of the original ones.
The products supplied by our company are designed to be compatible with a range of electrical and electronic equipment manufactured by certain companies including Dell Inc. Any reference to products or trademarks or names of such companies is purely for the purpose of identifying the equipment product models with which our products are compatible. Our Company and this Web site are neither affiliated with these companies including Dell Inc., nor are the products offered for sale through our web site manufactured by these companies.

Engros
no-batteri.no Engros-programmet ble designet for å tilby grossiststøtte til detaljister som ønsker å selge produktene våre i deres fysiske butikk. Engrosmedlemmer mottar rabatter på alle varer og setter sin egen salgspris. no-batteri.no Engrosprogram er for fysiske detaljhandlere.
For å søke om vårt grossistprogram, vennligst send e-post til order@no-batteri.no. Når informasjonen din er gjennomgått, vil et medlem av vår markedsavdeling kontakte deg angående søknaden din. no-batteri.no forbeholder seg retten til å avslå enhver søknad som vi anser som upassende eller uegnet. Hvis du har spørsmål, kan du maile order@no-batteri.no. Takk for søknaden din.
Alle våre produkter erstattes oem, de oppfyller eller overgår kravene til de originale.
Produktene som leveres av vårt selskap er designet for å være kompatible med en rekke elektrisk og elektronisk utstyr produsert av visse selskaper inkludert Dell Inc. Enhver henvisning til produkter eller varemerker eller navn på slike selskaper er bare for å identifisere utstyrsproduktmodellene med som produktene våre er kompatible. Vårt firma og dette nettstedet er verken tilknyttet disse selskapene inkludert Dell Inc., og heller ikke er produktene som tilbys for salg gjennom nettstedet vårt produsert av disse selskapene.